Antropometrické údaje

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Anthropometrischen Daten)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Jsou založeny na výsledcích antropometrických šetření reprezentativních údajů pro populační skupiny v Evropě. [1]
 2. Antropometrické hodnoty (znaky) jsou zjišťovány na velkých populačních skupinách u mužů, žen a mladistvých se zřetelem na věk a v různých etnických skupinách. Nejdůležitější údaje o rozměrech částí těla platné pro středoevropskou populaci jsou uvedeny v ČSN EN 547 část 3. a jsou založeny na výsledcích antropometrických šetření reprezentativních údajů pro populační skupiny v Evropě. V normě uvedené údaje (popisy tělesných rozměrů) vycházejí ze statistických měření nahých osob a neberou v úvahu pohyby těla, oděv, činnost strojního zařízení ani podmínky prostředí.


Antropometrická databáze představuje soubor individuálních rozměrů lidského těla a základních informací (demografických údajů) zaznamenaných na skupině lidí (výběrovém souboru).


Antropometrické termíny určují rozměry lidského těla, aby ve spojení s národními nebo mezinárodními předpisy nebo dohodami sloužily ke sjednocení popisu populačních skupin. Pro uživatele technika zpravidla vznikají problémy, jsou-li termíny uváděny latinsky. Acromion – bod ležící nejvíce laterálně na acrominálním výběžku hřebene lopatky a (spina scapulae). POZNÁMKA: Výška acromia se nejčastěji považuje za výšku ramene.

 • Přední (ventrální, anteriorní) – patřící k přední straně těla
 • Dvojhlavý sval stehenní; biceps femoris – jeden z velkých stehenních svalů na zadní straně stehna
 • Cervicale – bod odpovídající výstupnímu kostnímu výběžku na zadní straně proximální části krku (hrot trnového výběžku 7. krčního obratle, vertebra prominens)
 • Sval deltový (musculus deltoideus) – velký sval na vnější straně paže (nadloktí) v oblasti ramene
 • Distální – směr do stran od středu těla
 • Frankfurtská horizontální rovina – standardní vodorovná rovina pro orientaci hlavy; rovinu určují dva nejvýše položené body na okraji otvorů obou kostěných zevních zvukovodů a bod ležící na dolním okraji levé očnice, když středová (mediánní) rovina hlavy je ve svislé poloze
 • Glabella – nejvíce vpřed vystupující bod na čelní kosti mezi obočím ve středové rovině hlavy
 • Gluteální rýha ;sedací rýha – kožní záhyb mezi hýždí a stehnem
 • Osa úchopu – osa úchopu pěstí; odpovídá podélné ose kolíku sevřeného v ruce
 • Kaudální; inferiorní – ve směru dolů, k dolní oblasti trupu
 • Inion – bod hmatný ve svalovině šíje ve středové sagitální rovině na nejvíce dozadu vystupujícím místě zevního hrbolu týlní kosti na lebce (protuberantia occipitalis externa)
 • Laterální – nacházející se boční straně těla
 • Střední; mediální – nacházející se na středové čáře těla
 • Proximální – nacházející se ve směru ke středu Mentále; ghathion – bod ležící nejvíce dole na dolním okraji dolní čelisti ve středové rovině
 • Mesosternále – bod na přední stěně hrudníku na středové sagitální čáře ve výši mezižebří mezi třetím a čtvrtým žebrem
 • Metakarpální – náležející k dlouhým kostem ruky, mezi kostmi zápěstí a prsty
 • Nasion; sellion – bod největšího prohloubení kořene nosu
 • Falanx; falangy – kosti prstů ruky a nohy
 • Dorsální; posteriorní – nacházející se na zadní straně těla
 • Výběžek (processus) – vystupující útvar na kosti
 • Kost vřetenní (radius) – dlouhá kost předloktí na straně palce
 • Sagitální – zpředu dozadu probíhající směr ve středové rovině těla (středově sagitální) nebo v jedné z rovin probíhajících souběžně k uvedené rovině (parasagitální)
 • Bodový výběžek (processus styloideus) – výběžek kosti vřetenní, a také kosti loketní, u zápěstí
 • Kraniální; superiorní – ve směru nahoru, k hlavě
 • Tibiále – bod ležící nejvíce proximálně na mediálním (nebo larerálním) okraji kraniální hlavice holenní kosti (tibia) při vzpřímeném postoji
 • Kost loketní; ulna – dlouhá kost předloktí na straně malíku
 • Vertex – nejvyšší bod hlavy ve středové sagitální rovině, jestliže je hlava orientována ve frankfurtské horizontální rovině

[2]

Reference

 1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
 2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.

POZNÁMKA

 1. V normě uvedené údaje (popisy tělesných rozměrů) vycházejí ze statistických měření nahých osob a neberou v úvahu po hyby těla, oděv, činnost strojního zařízení ani podmínky prostředí.


Antropometrické údaje - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Anthropometric data Anthropometrischen Daten Données anthropométriques