Dusivé látky

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Asphyxiant)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Páry nebo plyn, které mohou způsobit bezvědomí nebo smrt udušením v důsledku nedostatku kyslíku. Většina jednoduchých dusivých plynů je škodlivá pouze tehdy, pokud jejich množství snižuje obsah kyslíku ve vzduchu na nebezpečnou úroveň (19,5 % a nižší). [1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.Dusivé látky - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Asphyxiant