Audit bezpečnosti

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Audit de Sécurité)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Proces provádějící kontrolu objektivity k zajištění, že jsou všechny rozhodující vlastnosti kontrolovány a provedeny podle nejnovějších informací. Vlastnosti procesu a konstrukce, metod a způsobů řízení, školení, provozních postupů, hlášení úrazů, atd., mohou být přezkoušeny příslušnými kvalifikovanými osobami, obvykle zahrnující profesionální pracovníky bezpečnosti, kteří jsou nezávislí na řízení výroby.

  1. Posouzení bezpečnosti pracoviště, prostoru, objektu, zařízení nebo činnosti odpovědným nebo odborným pracovníkem. [1]
  2. Inspekční pochůzky – s pomocí kontrolních postupů, záznamů, norem apod. systematické posuzování vybraných aspektů systému (např. provozní činnosti). Většinou doplňuje ostatní techniky identifikace zdrojů rizika. Výsledkem je kvalitativní popis možných bezpečnostních problémů a podnětů k jejich nápravě (viz Analýzy rizik.[2])

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Audit bezpečnosti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Audit Sicherheitsaudit Audit de Sécurité