Břidlice

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Břidlice je zpevněná jílovitá sedimentální hornina s převahou jílovitých částic po 0,001 mm, které jsou vlivem tlaku nadloží nebo jiných činitelů rekrystalizovány na šupinkovité jílovité minerály a minerály příbuzné. Šupinkovitost dává břidlici typicky tence vrstevnatou texturu, podle níž se břidlice štípe (např. na tenké desky na pokrývání střech). Existují různé typy břidlic, podle příměsí: písčitá, kyzová, kamenečná aj. [1]


Reference

  1. Technický naučný slovník. Praha : SNTL, 1981-1986.


Břidlice - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Slate Schiefer Ardoise