Bilance

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Balance)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bilance je vztah založený na aplikaci zákonů o zachování (hmoty, energie, aj. veličiny). V chemickém inženýrství se jedná hlavně o bilanci materiálovou (bilance hmotnosti), bilanci energie a hybnosti, ale také bilance jiných veličin. Provedení materiálové bilance daného chemicko-technologického procesu má zásadní význam pro analýzu a hodnocení rizika tohoto procesu. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Bilance - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Balance Gleichgewicht Équilibre