Bazální metabolismus

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bazální metabolismus (BM) je část chemické energie uvolněné z živin, které organismus v klidu potřebuje na udržení životních pochodů. Je závislý na pohlaví a věku.

  • U muže 30ti letého je to 5.34 kJ min.-1 (89 W) a u 60ti letého 4.8 kJ min.-1 (80W).
  • U žen ve stejném věku 4.14 kJ min.-1 (69 W) a 4.8kJ min.-1 (68 W).

Vyjadřuje energetický výdej osoby vleže a v klidu za definovaných podmínek. Je funkcí hmotnosti těla, výšky, věku a pohlaví. Protože však tyto faktory mají na BM jen malý vliv,je možno používat hodnot BM: 44 W.nr pro muže a 41 Wm pro ženy.


Bazální metabolizmus neboli základní (klidový) metabolismus je základní látková přeměna teplokrevných organismů, které setrvávají v klidu. Bazální metabolismus měříme při takové teplotě, ve které nejsou zapojeny termoregulační mechanismy organismu. BM tedy vyjadřuje energetický výdej osoby vleže a v klidu za definovaných podmínek. Je funkcí hmotnosti těla, výšky, věku a pohlaví. Protože však tyto faktory mají na BM jen malý vliv je možno používat hodnot BM: 44 W.m-2 pro muže a 41 W.m-2 pro ženy. Pojem BM je používán v lékařské praxi.

Bazální metabolizmus se označuje zkratkou: BM (W.m-2)

Klidový metabolizmus označený Mo = 55 W.m-2 (je udáván ve wattech na metr čtvereční)[1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Bazální metabolismus - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Basal metabolism Métabolisme (f)