Zátěž

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Belastung (e))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Souhrn vnějších podmínek a požadavků v pracovním systému (vnější zátěž), který působí rušivě na fyziologický a psychický stav člověka. Jeho účinek na člověka (vnitřní reakce) se zřetelem na individuální vlastnosti a schopnosti určují stupeň pracovní námahy.
 2. Souhrn vnějších podmínek a nároků v rámci pracovního systému (vnější napětí), které jsou rušivé pro fyziologický a psychologický stav člověka.
 3. Výsledek vzájemného působení dvou faktorů:
  • souboru vnějších podmínek a nároků, kladených na člověka, pro něž je typická nečekanost, neobvyklost nebo intenzita a trvání,
  • vlastností osobnosti člověka zvládat tyto nároky. Zátěž může být optimální, přiměřená, škodlivá. [1]
 4. Obecně lze každou pracovní (i jinou) činnost považovat za zátěž lidského organismu.[2]

POZNÁMKA

 1. V pracovních systémech je nejčastější příčinou vzniku zátěže (smyslové, psychické, fyzické) nesoulad mezi výkonovou kapacitou (připraveností, způsobilostí, zdatností atd.) a požadavky a nároky úkolu (činnosti).
 2. Zátěž můžeme chápat ve významu:
  • jako subjektivní pocit - (prožívání), který se objevuje v mimořádných situacích (stav napětí, nasycenosti, nesou ladu mezi vnitřní situací organismu a vnějšími podmínkami;
  • jako objektivní změny organismu - např. ve vegetativních funkcích, tj. zvýšená srdeční frekvence, dechová frekvence, tělesná teplota, změny v humorálních mechanismech atd.;
  • jako vnější podmínky - tj.jako příčiny, jež vyvolávají jak psychické, tak somatické odchylky organismu.
 3. Vnější zátěž (stresor) - viz ČSN EN 6 14-1.

Reference

 1. MUDr. Eva Hanáková
 2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.


Zátěž - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Stress Belastung (e) Ballast