Bezpečnost elektrického zařízení

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Schopnost elektrického zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.Tento pojem zahrnuje i požární bezpečnost z hlediska možného vzniku požáru působením proudu, napětí nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.
  2. Vlastnost elektrického zařízení poskytující jistou míru záruky, že toto zařízení nebude příčinou škod na zdraví a majetku; bezpečnost elektrických zařízení závisí zejména na současném splnění dvou podmínek:
  • dobrém technickém stavu
  • správném užívání a zacházení podle příslušných předpisů a opatření


Bezpečnost elektrického zařízení - (Diskuse k heslu)