Bezpečnost stroje

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Způsobilost stroje vykonávat své funkce, být přepravován, instalován, nastavován, udržován, demontován a likvidován za podmínek předpokládaného používání (viz 3.12 ČSN EN 292-1), které jsou uvedeny v návodu k používání (a v některých případech pro dané časové období vyznačeny v návodu k používání), aniž by způsobil zranění nebo poškození zdraví. [1]

Určuje způsobilost stroje k vykonávání jeho funkce, k přepravě, instalaci, seřizování, udržování, demontáži a likvidaci za podmínek předpokládaného použití, aniž by způsobil zranění nebo poškození zdraví. [2]

Reference

  1. ČSN EN 292-1
  2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.Bezpečnost stroje - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Machine Safety Maschinesicherheit (e)