Bezpečnostní a zdravotní označení při práci

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Označení, které prostřednictvím značky, barvy, světelného označení anebo akustického signálu, slovní komunikace anebo ručních signálů poskytuje pokyny anebo informace potřebné k zajištění BOZP. Používá se zejména v případech, kdy se nebezpečí nedá odstranit ani dostatečně snížit prostřednictvím kolektivní ochrany anebo vhodnou organizací práce. Zaměstnavatel je povinný na pracovišti a v jeho prostorách zajistit bezpečnostní a zdravotní označení při práci v souladu s požadavky předpisů a vydat pokyny, které vysvětlují význam použitého bezpečnostního a zdravotního označení.

Bezpečnostní a zdravotní označení při práci - (Diskuse k heslu)