Bezpečnostní barvy

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 2. 5. 2018, 14:30, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Barevné označení, rozlišující jednotlivé druhy nebezpečí nebo jiné dohodnuté informace. Zpravidla se označují pro nebezpečí teplé barvy (žlutá - pozor, oranžová - nebezpečí, červená - stát). [1]
  2. Barvy, které mají přiřazený konkrétní bezpečnostní význam. Účelem bezpečnostních barev je rychle upoutat pozornost na zdroje rizika a nevyhnutelné ochranné opatření. Červená barva signalizuje nebezpečí, zákaz, resp. příkaz „stát“, označuje se jí zařízení na ochranu před požáry. Žlutá nebo žlutooranžová barva znamená výstrahu, upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí (např. výbuchu, požáru, škodlivé látky, záření, pádu) a potřebu kontroly. Modrá barva se používá ve významu příkazu, nařízení, činnosti, povinnosti nosit OOPP apod. Zelená barva znamená stav bez nebezpečí, označuje se jí nouzový východ, únikové cesty, první pomoc. [2]


Barevná kombinace Účel
Zluta cerna.jpg  žlutá / černá označení nebezpečných míst
Cervena bila.jpg  červená / bílá zákaz vstupu nebo umístění prostředků požární ochrany
Modra bila.jpg  modrá / bílá příkazové značení
Zelena bila.jpg  zelená / bílá označení bezpečných prostorů

Barvy jsou kombinovány poměrem 1:1 v barevných pruzích se sklonem 45°, obvykle v pravém (normovém) a levém (protisměrném) provedení.


Reference

  1. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. HATINA, Teodor...[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 1. časť A-E. Bezpečná práce, 2007, roč. 38, č. 3, s. 19-39.
Bezpečnostní barvy - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety colour Sicherheitsfarbe (e) Coleur de sécurité (f)