Bezpečnostní symbol

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Značka, znázorňující předmět či povahu rizika, bezpečnostního opatření apod.[1]
  2. Obrázková značka (piktogram), která znázorňuje situaci, předmět nebo charakter rizika anebo přikazuje speciální chování. Bezpečnostní symbol nahrazuje text informace nebo zákazu. [2]


Reference

  1. Terminologický slovník BOZP 1972: Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.


Bezpečnostní symbol - (Diskuse k heslu)