Bezpečnostní karta chemické látky

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Dokument, obsahující bezpečnostní informace o chemikálii. Měl by obsahovat indentifikaci chemikálie, složení a informace o složkách chemikálie, popis nebezpečí a rizik z jejího použití, pokyny pro první pomoc, protipožární opatření a pokyny pro případ požáru a výbuchu, opatření pro případ nežádoucího úniku, manipulaci a skladování, zamezení škodlivých účinků a doporučené OOPP, fyzikální a chemické vlastnosti, stabilitu a reaktivitu, toxikologické a ekologické informace, informace o zneškodňování, informace o dopravě, informace o právních předpisech popřípadě další důležité informace.


Bezpečnostní karta chemické látky - (Diskuse k heslu)