Bezpečnostní pásmo

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Podle vyhlášky č. 102/1994 Sb. je to hranice, která vymezuje předem zvolený stupeň poškození objektu.[1]
  2. Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor určený hranicí, která vymezuje předem zvolený stupeň poškození objektu (stavby).[2]
  3. Nezbytný prostor mezi obrysem zařízení v horizontálních nebo vertikálních rovinách a obrysem, za kterým lze bezpečně pracovat a pohybovat se.[3]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z: http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf.
  2. ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. Vyhláška 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů Česká republika. 1995, částka 23. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-99.
  3. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.Bezpečnostní pásmo - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Zone Sicherheitsbereich (r) Zone sans danger (f)