Bezpečnostní požadavky na konstrukci stroje

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Požadavky na konstrukci, které ovlivňují (vytvářejí) bezpečnostní úroveň stroje. Jejich obsah vychází ze zásady, že konstrukční řešení stroje vytváří základ jeho bezpečnostní úrovně v budoucím provozu. Jsou obyčejně formulované v technických předpisech a normách. Za jejich respektování a splnění odpovídá výrobce stroje.[1]

Reference

  1. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.


Bezpečnostní požadavky na konstrukci stroje - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety requirements for construction machinery Sicherheitstechnische Anforderungen an Bau-Maschinen Exigences de sécurité pour des machines de construction