Bezpečnostní prohlídka

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Srovnávací metoda využívající inspekční pochůzky, kdy se s pomocí kontrolních postupů, záznamů, norem apod. provádí systematické posuzování vybraných aspektů systému (např. provozní činnosti). Většinou doplňuje ostatní techniky identifikace zdrojů rizika. Výsledkem je kvalitativní popis možných bezpečnostních problémů a podnětů k jejich nápravě. [1]

Viz též Kontrola bezpečnosti

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Bezpečnostní prohlídka - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Audit Sicherheitsaudit Audit de Sécurité