Bezpečnostně technická služba

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Preventivní a ochranná služba vykonávaná bezpečnostním technikem, resp. při činnostech s vyšším rizikem poškození zdraví autorizovaným bezpečnostním technikem a jinými odborníky na prevenci a ochranu v oblasti BOZP, která zaměstnavateli poskytuje poradenské služby při zajišťování bezpečnosti a zdraví při práci (zejména v oblasti odborných, metodických, organizačních, kontrolních, koordinačních a vzdělávacích činnostech. Počet bezpečnostních techniků vykonávajících u zaměstnavatele bezpečnostně-technickou službu musí zajišťovat efektivní a účinné plnění odborných činností. Minimální počet bezpečnostních techniků a autorizovaných bezpečnostních techniků stanovuje zákon v závislosti na počtu zaměstnanců a druhu činnosti, kterou vykonává zaměstnavatel. V určených případech může zaměstnavatel vykonávat odborné činnosti bezpečnostně-technické služby osobně, v případě že je on sám nebo jeho statutární zástupce pro tuto činnosti odborně způsobilý (tzn. má odborné vzdělání v oblasti BOZP anebo absolvoval specifickou odbornou přípravu).


Bezpečnostně technická služba - (Diskuse k heslu)
Německy:
Sicherheitstechnische Anforderungen (e)