Biologičtí činitelé

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Biological agents)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Biologičtí činitelé jsou živé organismy, včetně těch, které byly geneticky modifikovány, dále buněčné kultury a endoparaziti, které mohou vyvolat jakékoli infekční onemocnění, alergii nebo působit toxicky. [1]
 2. Biologickými činiteli jsou všechny mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organizmu. Mikroorganizmem se rozumí mikrobiologický objekt buněčný nebo nebuněčný, schopný replikace nebo přenosu genetického materiálu; buněčnou kulturou se rozumí buňky pocházející z mnohobuněčného organizmu, které rostou in vitro. [2]

Negativní účinky expozice biologickým agens:

 • účinek infekční (vyvolá samotné infekční onemocnění u člověka),
 • účinek toxický (produkce toxinů je typická zejména pro některé druhy střevních patogenů, které svým toxinem poškozují stenu zažívacího traktu a působí tzv. toxoinfekce),
 • účinek alergický (tvorbu alergenů lze pozorovat u celé řady plísní a parazitů). [3]

Míra rizika biologických činitelů Podle NV č. 361/2007 Sb., § 36, odst. 2 se biologické činitele člení podle míry rizika infekce do čtyřech skupin:

 • skupina 1, u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit onemocnění člověka,
 • skupiny 2, které mohou způsobit onemocnění člověka a mohou být nebezpečím pro zaměstnance, je však nepravděpodobné, že by se rozšířily do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné,
 • skupina 3, které mohou způsobit závažné onemocnění člověka a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí z hlediska možnosti rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné,
 • skupina 4, které způsobují u člověka závažné onemocnění a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle nedostupné.[4]


Reference

 1. MUDr. Eva Hanáková
 2. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. § 36, odst. 1
 3. ŠPLÍCHALOVÁ, Anna. Biologické činitele. BOZPProfi [online]. Dashöfer Holding, c1997-2019 [cit. 2019-05-07]. Dostupný z: https://www.bozpprofi.cz/33/biologicke-cinitele-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Ep_FUjZLTuw8Co0QTkAu87Q/.
 4. ŠPLÍCHALOVÁ, Anna. Biologické činitele. BOZPProfi [online]. Dashöfer Holding, c1997-2019 [cit. 2019-05-07]. Dostupný z: https://www.bozpprofi.cz/33/biologicke-cinitele-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Ep_FUjZLTuw8Co0QTkAu87Q/.Biologičtí činitelé - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Biological agents Agents biologique