Biologické ohrožení

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Existují různé výklady termínu „ohrožení“. Jedná se o soubor maximálních dopadů nežádoucí události (pohromy, havárie, nehody, útoku, aj.), které lze v daném místě očekávat v určitém časovém intervalu s určitou pravděpodobností. Biologické ohrožení vyplývá z existence biologických rizik. Ta mohou být buď přirozená, resp. mohou pocházet z existující systému kolem nás, jako např. přírodní ohniska nákaz (tularémie, mor, aj.) nebo změna okolních podmínek při přírodních katastrofách, jako např.vynucená změna v hygienických a sociálních návycích po destrukci infrastruktury, nebo mohou být uměle vytřená, jako např. útoky při vojenských střetnutích nebo teroristické útoky. Pak se jedná o biologické zbraně. Tyto zbraně jsou mikroorganismy (baktérie, viry a plísně) nebo jejich toxické produkty (toxiny produkované živými organismy) určené způsobit nemoc nebo smrt lidí, zvířat nebo ke zničení rostlin. Historie zná již dávno zasažení epidemiemi (mor, chřipkové epidemie), ale i pokusy o použití biologických látek buď jako bojových látek nebo pro záškodnické použití (použití jedů v historii, toxin T-2 v Indočíně a v Afgánistánu, anthrax v USA) nebo pro ovlivnění bojovníků (psychoaktivní látky), ale také incidenty ve výzkumných střediscích (Sverdlovský incident s anthraxem v roce 1979). Identifikace/detekce je vzhledem k inkubační době, která je hodiny až dny, ztížena. Lidskými smysly je detekce nepostižitelná. Detekce se provádí speciálními přístroji po odběrem vzorků, kdy identifikace se pak provádí v laboratořích (např. detekční systémy k identifikaci patogenních mikrobů ve vzorcích odebrané vody a nasátého vzduchu). Existují již přístroje pro mobilní použití založené na principu hmotnostní spektrometrie.


Biologické ohrožení - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Biological Hazard Biologische Bedrohung Biologique atteinte