Biomechanika

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Skelwalk.jpg

Je nauka vzniklá spojením anatomie, fyziologie a fyziky (mechanika pohybů). Předmětem jejího studia je lidské tělo jeho systém, jenž se řídí zákony mechaniky pevných těles a biologickými zákony života.

Z praktického hlediska předmětem studia je rozpětí (rozsah), síla, rychlost pohybů hlavy, trupu a končetin, tělesná skladba a odpověď organismu na vibrace, rázy a zrychlení. Úsek biomechaniky zabývající se naukou o pohybech kosterního a svalového ústrojí lidského těla je označován jako „kineziologie“. Reakce organismu na pohybové funkce (fyzickou zátěž) lze zjišťovat pomocí řady fyziologických metod.

Význam biomechaniky pro technickou praxi spočívá ve správném hodnocení limitujících faktorů v pracovním procesu člověka. Rámcové požadavky biomechanické povahy jsou zakotveny v českých technických normách.[1]

Biomechanika je nauka vzniklá spojením anatomie, fyziologie a fyziky (mechanika pohybů). Předmětem jejího studia je lidské tělo jeho systém, jenž se řídí zákony mechaniky pevných těles a biologickými zákony života. Z praktického hlediska je předmětem studia rozpětí (rozsah), síla, rychlost pohybů hlavy, trupu a končetin, tělesná skladba a odpověď organismu na vibrace, rázy a zrychlení. Úsek biomechaniky zabývající se naukou o pohybech kosterního a svalového ústrojí lidského těla je označován jako "kineziologie". Reakce organismu na pohybové funkce (fyzickou zátěž) lze zjišťovat pomocí řady fyziologických metod. Význam biomechaniky pro technickou praxi spočívá ve správném hodnocení limitujících faktorů v pracovním procesu člověka. Rámcové požadavky biomechanické povahy jsou zakotveny v českých technických normách.[2]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Biomechanika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Biomechanics Biomechanik Biomécanique