Bleskový požár

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Hoření hořlavé směsi plynů nebo par se vzduchem, při kterém se plamen šíří podzvukovou rychlostí, takže nedochází k tvorbě významného přetlaku, který by způsobil tlaková poškození. Významným jevem je tepelná radiace. Jiný termín je též Mžikový požár. [1]
  2. Bleskový požár je neexplozivní hoření hořlavé směsi plynů nebo par se vzduchem, při kterém se plamen šíří podzvukovou rychlostí, takže nedochází k tvorbě významného přetlaku, který by způsobil tlaková poškození. Hlavním nebezpečím je tepelná radiace a přímý kontakt s plamenem. Vlastní hoření obvykle trvá několik desetin sekundy. [2]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
  2. Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis. 2nd ed. New York : CCPS-AIChE, 2000.


Bleskový požár - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Flash Fire