Blokovací zařízení

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Souhrn technických opatření, jimiž se funkce stroje, zařízení nebo jejich částí učiní závislá na splnění určitých předem stanovených podmínek. [1]
  2. Zařízení mechanického, elektrického nebo jiného typu, jehož úlohou je zabezpečit, aby činnost stanovené části technického zařízení byla vázána na splnění určitých předem stanovenýchz podmínek. Cílem je znemožnit nesprávnou nebo nežádoucí činnost, zejména vznik nebezpečné situace, např. pohyb pracovních částí zařízení je blokovaný, jestliže nebezpečný pracovní prostor není uzavřený krytem. [2]
  3. Blokovací zařízení (blokování) je zařízení mechanického, elektrického nebo jiného typu. Jeho účelem je zabránit činnosti strojních částí za určitých podmínek (většinou tak dlouho, dokud není uzavřen ochranný kryt).

Blokovací zařízení představuje souhrn technických prostředků (patřící ke strojnímu zařízení), jimiž se funkce stroje, zařízení nebo jeho části učiní závislými na splnění stanovených podmínek.[3]

Reference

  1. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.
  3. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Blokovací zařízení - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Braking device Bremseinrichtung (e) Dispositif de blocage (m)