Bod zvratu klimatického systému

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Body zvratu neboli „tipping points“ jsou kritické prahy v klimatickém systému. Pokud jsou překročeny, dochází k radikálním, nezvratitelným změnám klimatu. Klima se doslova překlopí. Bod zvratu je dosažen tehdy, pokud malá změna má závažné důsledky pro ekosystém.

Pátá hodnotící zpráva definuje bod zlomu jako nevratnou změnu klimatického systému. Uvádí, že přesné úrovně změny klimatu potřebné k vyvolání bodu zvratu zůstávají nejisté, ale riziko spojené s překročením více bodů zvratu se zvyšuje s rostoucí teplotou. Někdy se také používá širší definice zvratu, která zahrnuje náhlé, ale vratné body zvratu.

Moment překlopení může být někdy téměř nepostřehnutelný, má ale závažné dopady na budoucnost. Nebezpečí dopadů bodů zvratů klimatického systému jsou globální, proto je nutné, aby všechny země přijaly opatření a bojovaly se změnou klimatu. Opatření vycházejí z Pařížské dohody, která deklaruje úsilí o to, aby nárůst globální průměrné teploty výrazně nepřekročil hranici 1,5 °C, což je jedním z hlavních důvodů pro stanovení této hranice, a tím překročení již zmiňovaných bodů zvratů. Při oteplení nad 2 °C se blížíme pravděpodobným bodům zvratům mnoha velkých planetárních systémů.

Mezi hlavní body zvratu je možné zařadit horka, zejména vlny veder, sucha, extrémní srážky, požáry, záplavy a cyklóny.[1][2][3][4]

Reference

  1. Global Warming of 1.5 ºC: an IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [online]. IPCC, 2018 [cit. 2021-11-10]. 616 s. Dostupný z: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf.
  2. IPCC. Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability.: summary for policymakers [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014 [cit. 2021-11-10]. 34 s. Dostupný z: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar5_wgII_spm_en.pdf.
  3. Tipping points in the climate system. Wikipedia: the Free Enyclopedia [online]. WikiMedia, 4.10.2021 [cit. 2021-10-04]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Tipping_points_in_the_climate_system#cite_note-1.
  4. Proč je oteplení o více než 1,5 °C problém? Fakta o změně klimatu [online]. Otevřená data o klimatu, c2021 [cit. 2021-10-04]. Dostupné z: https://faktaoklimatu.cz/infografiky/body-zlomu-2.


Bod zvratu klimatického systému - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Tipping points in the climate system Kippelemente im Erdklimasystem Points de basculement dans le système climatique