Boil-over

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jev, kdy dojde následkem hoření viskózní hořlavé kapaliny k vzkypění obsahu nádrže, protože pod objemem hořící kapaliny se vyskytuje určitý objem vody Tzv. tepelná vlna postupuje od zóny odhořívání směrem dolů, zahřívá přítomnou vodu, která po dosažení svého bodu varu se odpařuje. Vodní pára pak probublává viskózní hořlavou kapalinou a vytvoří pěnu. Tato pěna způsobí po dosažení povrchu hořeníprudký nárůst rychlosti hoření, část kapaliny je vyvržena mimo obsah nádrže a vznikne ohnivá koule. [1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.