Bow-tie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Analytická technika (zvaná také „motýlek“ podle diagramu), která v sobě zahrnuje adaptaci tří technik analýzy rizika: Fault Tree Analysis (FTA), Causal Factors Charting and Event Tree Analysis (ETA). Tato technika je velmi efektivní pro počáteční předběžnou analýzu rizika s cílem zajistit identifikaci událostí s vysokou pravděpodobností a s vysokými následky. Poskytuje prezentaci příčin nebezpečných scénářů, pravděpodobných výsledků a místních opatření, které mají zabránit, zmírnit nebo kontrolovat riziko. Stávající ochranná opatření (bariéry) jsou identifikovány a hodnoceny s ohledem na přiměřenost. V případě potřeby se doporučuje dodatečná opatření. Typické příčiny scénáře jsou identifikovány a zobrazeny na levé straně diagramu, věrohodné následky a výstupy scénáře jsou zobrazeny na straně vpravo v diagramu. Dále jsou zahrnuty související bariéry. Jedním znakem této metody je, že diagram ve své vizuální podobě ukazuje riziko způsobem, který je srozumitelný pro všechny úrovně provozu a řízení. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.