Dýchací zóna

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Breathing Zone)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Prostor v bezprostřední blízkosti tváře, ze kterého je ovzduší pracovníkem vdechováno; pro technické účely se používá následující přesnější definice: polokulový prostor (obecně o poloměru 0,3 m) se středem v polovině spojnice obou uší, vymezený rovinou tváře procházející touto spojnicí, vrcholem hlavy a ohryzkem; definici nelze aplikovat v případě použití ochranných zařízení.

POZNÁMKA

Tuto definici nelze v žádném případě použít při používání svářečského obličejového štítu. V těchto případech je za dýchací zónu považován pouze prostor za svářečským obličejovým štítem.


Reference

ČSN EN 1540 (833610). Expozice pracoviště - Terminologie. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.Dýchací zóna - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Breathing Zone Atemzone (e)