CAS

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Chemical Abstracts Service je sekce americké chemické společnosti (American Chemical Society). Tato sekce vede referátovou databázi (Chemical Abstracts) a registr chemických sloučenin. Dostupné z WWW: <http://www.cas.org/> [1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.