CAS číslo

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z CAS numéro)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Jedinečné mezinárodní číslo pro účely přesné identifikace chemické látky, které přiřazuje Chemical Astract Srvice (CAS) za předpokladu, že údaje o látcebyly publikované; např. číslo 58-08-2 je CAS číslo kofeinu. [1] Zdroj: Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava)
  2. Specifické registrační devítimístné číslo, které je přiděleno chemické látce od Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society. Do registru nejsou zařazeny vodné roztoky a směsi.

Dostupné z WWW: <http://www.cas.org/content/chemical-substances/faqs>[2]


Seznam CAS čísel z Databáze chemických látek

Záznam chemické látky
Záznam chemické látky


Reference

  1. HATINA, Teodor...[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 1. časť A-E. Bezpečná práce, 2007, roč. 38, č. 3, s. 19-39.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


CAS číslo - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
CAS number CAS Numero (s) CAS numéro