CEI

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Společnost Dow Chemical Company ve své příručce Dow´s Chemical Exposure Index Guide (vydané v roce 1994 AIChE) uplatnila jednoduchou indexovou metodu pro stanovení relativního nebezpečí akutního poškození zdraví lidí v sousedních provozech nebo obcích při možných nežádoucích událostech, kdy dojde k úniku toxické chemické látky. V rámci této metody se stanovuje tzv. index chemického ohrožení (CEI), který slouží pro rozhodnutí, která zařízení podrobit další analýze rizika, a dále se vypočítává nebezpečná vzdálenost s na úrovně koncentrace dle ERPG-1, ERPG-2 a ERPG-3. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


CEI - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Chemical Exposure Index