Analýza příčin a následků

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Kombinovaná metoda (FTA + ETA), která zkoumá počáteční rozhodující události a jejich rozvoj do koncového stavu nehody s ohledem na jejich příčiny.
  2. Metoda pro vyjádření možných závěrů, které vznikají z logické kombinace zvolených vstupních událostí nebo stavů. [1]
  3. CCA (Cause-Consequence Analysis - Analýza příčin a následků) je metoda kombinované analýzy rizika, založená na kombinaci deduktivní metody FTA (Fault Tree Analysis: Analýza stromu poruch / poruchových stavů) a induktivní metody ETA (Event tree Analysis: Analýza stromu událostí), která zkoumá počáteční rozhodující události a jejich rozvoj do koncového stavu nehody s nežádoucími následky s ohledem na příčiny rozhodujících událostí. Při vyjádření pravděpodobností různých událostí lze pak spočítat pravděpodobnost různých následků a tím pak určit úroveň rizika zkoumaného sytému. [2]Reference

  1. CEOC
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Analýza příčin a následků - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Cause-Consequence Analysis (CCA) Ursache - Wirkungen - Analyse (CCA) (e) Diagramme Cause/Conséquence