Cement

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Cement je hydraulické pojivo, používané nejčastěji ve stavebnictví. Připravuje se v cementárně semletím cementového slínku (slínek je obecně látka vzniklá slinováním, zde produkt vzniklý výpalem cementářské surovinové směsi v cementářské peci do slinutí a následujícím rychlým ochlazením), popř. přísad. Slínek může být křemičitanový, složený převážně z křemičitanů vápenatých, nebo hlinitanový, složený z hlinitanů vápenatých. Přísady upravují jednak tuhnutí cementu, jednak další vlastnosti cementu, jako jsou hydratační teplo, nárůst pevností, objemové změny, chemickou odolnost, plastičnost, provzdušnění apod. Podle chemického a mineralogického složení použitého slínku a přísad se cementy dělí na základní skupiny: portlandský, struskoportlandský, hlinitanový a zvláštní (např. silniční, přehradový, bílý, barevný, rozpínavý, hydrofobní apod.). [1]

Reference

  1. Technický naučný slovník. Praha : SNTL, 1981-1986.


Cement - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Cement Zement Ciment