Certifikace

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Certification)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby, která vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo procesy s výrobou související jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky. [1]
  2. Obecně je to proces, jehož výsledkem je osvědčení nebo potvrzení o určitých skutečnostech, které nastaly nebo jsou deklarovány, vydané příslušnou oprávněnou institucí. [2]
  3. Úřední potvrzení, osvědčení určitých skutečností. Pro účely posuzování shody se certifikací rozumí činnosti autorizované osoby, která vydáním certifikátu osvědčí, že vlastnosti určeného výrobku anebo všechny činnosti související s výrobou výrobku jsou v souladě s technickými požadavky na výrobky. [3]
Certifikáty

Reference

  1. Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 22/1997 Sb.
  2. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  3. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.


Certifikace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Certification Zertifikation (e) Cetification (f)