Kontrolní seznam

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Checklist)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Metoda pro identifikaci rizika porovnáním se zkušenostmi, ve formě seznamu režimů poruchy a rizikových situací. Zdroj: CEOC
  2. Kontrolní seznam je pečlivě sestavený, obsáhlý seznam ochranných opatření, procedurálních kroků, vlastností materiálů, nebezpečí, nebo rysů správného postupu projektu [„good practise“], které byly sestaveny zkušenými pracovníky k dílčí, přesné aplikaci. Kontrolní seznamy jsou používány k systematické kontrole projektů, operací, stavu systému pro splnění požadavků legislativy, standardů nebo jiných specifických požadavků. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Kontrolní seznam - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Checklist Checkliste (e) Liste de contrôle