Chemická exploze

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Chemical explosion)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Vznik plynů následkem chemických reakcí, které rychle expandují následkem náhlého zvýšení teploty, čímž zvýší tlak vzhledem k okolí. Viz Exploze. [1]
  2. Náhlé uvolnění energie, které je výsledkem vývinem tepla z chemických reakcí a je podmíněno samovolným šířením reakce daným systémem. Tento typ exploze je doprovázen obvykle také uvolněním tepla a světla. Jedná se buď o homogenní reakci v celém objemu reakční směsi („ujetí“ reakce nebo teploty), nebo o postupně se šířící reakci v reakční směsi (hoření hořlavých par v potrubí, exploze mraku par, rozklad nestabilní pevné látky). Podle rychlosti lineárního šíření reakční zóny se dále dělí na deflagrace a detonace. [2]

Reference

  1. VÚBP - OPPZH
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Chemická exploze - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Chemical explosion Chemische Explosion Explosion chimique