Chemická rizika vyplývající z fyzikálních vlastností látek