Chování vedoucí k bezpečnosti na pracovišti

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bezpečnost práce založená na bezpečném chování (Behaviour Based Safety) Zaměstnavatelé používají různé nástroje k dosažení snížení počtu pracovních úrazů na pracovištích. Jedním z nich může být i program „Behaviour Based Safety“.

Principy „Behaviour Based Safety“:

 • identifikování bezpečného a nebezpečného chování,
 • identifikování zdrojů případného ohrožení nebo poškození zdraví,
 • snaha o komunikaci o rizicích, a to na všech úrovních řízení,
 • nacházení bezpečnějších řešení, v mnohých případech i finančně nenáročných,
 • vlastní přístup zaměstnanců s podporou vrcholového vedení,
 • identifikování bezpečného chování, které může přispět k prevenci úrazů,
 • snaha o změnu nebezpečného chování,
 • vtažení zaměstnanců do ochrany svého zdraví a zdraví ostatních,
 • a další.

Cíleně se snažit o změnu nebezpečného chování zaměstnance. Systém, kdy zaměstnanci nejsou primárně sankcionováni, ale je zde vyvinut tlak na změnu nebezpečného chování. Nebezpečné chování je zdůrazňováno a opravováno, a v případě, že se zaměstnanci chovají bezpečně, jsou pozitivně motivováni.

Zavedení programu „Behaviour Based Safety“:

 • chceme-li vytvořit prostředí, kde máme lepší kontrolu nad chováním,
 • motivuje zaměstnance, aby vyhodnotili rizika před vlastní činností.

[1]

Reference

 1. VALA, Jiří. Kultura BOZP a její vliv na zaměstnance. Bezpečnost a hygiena práce, 2012, roč. 66, č. 12, s. 19-26.


Chování vedoucí k bezpečnosti na pracovišti - (Diskuse k heslu)