Chronická expozice

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Opakovaná expozice orální, dermální nebo inhalační cestou po dobu větší než přibližně 10% rozpětí života u člověka (více než přibližně 90 dní až 2 roky u typicky používaných druhů zvířat v laboratořích).[1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Chronická expozice - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Chronic Exposure