Neustálé zlepšování

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Constant improvement)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Opakující se činnost zaměřená na zvyšování výkonnosti.[1]


Reference

  1. ČSN ISO 45001. Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.


[[uk:Neustálé zlepšování]
Neustálé zlepšování - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Constant improvement Ständige Verbesserungz Amélioration constante