Kritický detail

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Critical detail)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Geometrický útvar (jedno nebo vícerozměrný), rozhodný pro posouzení zrakové náročnosti prováděné práce.

POZNÁMKA

  1. Jako minimální zorný úhel pro spolehlivé čtení výšky číslic na stupnici sdělovače byl stanoven hodnotou 17,2 úhlových minut. To odpovídá výšce číslic (d) 5 mm, čtených ve vzdálenosti (1) I metru. Výška číslic vyjadřuje v tomto případě velikost kritického detailu.
  2. Viz ČSN EN 894-2 (Značky používané pro sdělovače).

[1]

Kritický detail je geometrický útvar jedno nebo vícerozměrný, který je rozhodující pro zrakové vnímání. Je to ta část pozorovaného předmětu, znaku, symbolu apod., kterou je nutno rozlišit, aby byl pozorovaný předmět správně identifikován.

Jeho velikost se vyjadřuje v úhlové míře, obloukových minutách nebo radiánech, v normách poměrem mezi pozorovací vzdáleností D a velikostí kritického detailu d.

Poměr D/d = 1670 je roven hodnotě 2,06 obloukových minut, poměr D/d = 1000 je roven hodnotě 3,44 obloukových minut. Pro znaky na obrazovkách, kde se vzhledem k malým rozměrům kritických detailů (nejmenší rozměr má tečka) pokládá za kritický detail celé písmeno. Za základ měření se zde bere výška velkého písmene H a za minimální se pokládá hodnota 16 obloukových minut, za optimální 20 - 22 obloukových minut.

Náročnost na diskriminaci detailů Diskriminaci pozorovaného detailu ovlivňují kontrast jeho jasu vůči pozadí, jeho konfigurace, jas pozadí, plastičnost, trojrozměrné podání, odrazivost detailu. U písemných podkladů se hodnotí též ostrost kontur, malý kontrast písma a pozadí, čitelnost. [2]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  2. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Kritický detail - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Critical detail Kritische anzeigen Afficher les critiques