Obranné plánování

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Defense planning (r))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Obranné plánování je souhrn činností, procedur a vazeb uskutečňovaných státními orgány k realizaci cílů a úkolů obrany státu a z nich plynoucích subjektů, postupů a termínů jejich plnění při respektování politických, vojenských, ekonomických a technologických požadavků a při souběžném co nejefektivnějším využívání lidských, věcných a finančních zdrojů. Cílem obranného plánování NATO je vytvořit rámec, uvnitř kterého bude slaďováno obranné plánování a plánování jednotlivých států tak, aby cíl odpovídal vojenským potřebám NATO co nejúčinnějším způsobem. Země NATO si uchovávají svoji svrchovanost, vyčlenění sil je v principu dobrovolné.[1]

Reference

  1. Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.Obranné plánování - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Defense planning Defense planning (r) Planification de la défense