Dioxiny

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Skupina různých toxických chlorovaných uhlovodíků, které vznikají jako vedlejší produkty v chemických reakcích chloru a uhlovodíků, obvykle při vysokých teplotách. Pravděpodobně nejvíce toxický je dioxin 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD). Ačkoli tyto sloučeniny mají relativně nízké tenze par a malou rozpustnost ve vodě, dostávají se do životního prostředí, pomalu se rozkládají a díky své rozpustnosti v tucích mají schopnost akumulace v tukových tkáních. Byly objeveny v tkáních některých živočichů na všech zemských kontinentech. [1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Dioxiny - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Dioxins Dioxine Les dioxines