Zobrazovací jednotky

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Displays (e))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Zobrazovací jednotky jsou numerické nebo grafické obrazovky bez ohledu na použitý způsob zobrazování.[1]
  2. Zobrazovací jednotkou je sestava složená ze skříně počítače, monitoru, klávesnice, myši a dalších zařízení. Práce s počítačem je považována za sedavé zaměstnání a z toho logicky vyplývá, že nejčastější problémy bývají s páteří, především v oblasti krční páteře a zad. Možnosti vzniku obtíží pohybového aparátu vyplývají z nevhodně uspořádaného pracovního místa.

Úroveň zrakové zátěže je dána jednak stavem zrakového analyzátoru jako je zraková ostrost, schopností rozlišovat barvy, schopnosti adaptace na různé zrakové podněty, rozsahem prostorového vidění, každého jedince, jednak podmínkami, za nichž zrakové úkoly probíhají. Pro hodnocení náročnosti zrakového úkolu na daném pracovišti (pracovním místě) je rozhodující osvětlení. To může být denní, umělé či sdružené.

Nedostatky v osvětlení jako je např. nedostatečná intenzita, oslňování, práce s přetěžováním akomodace apod. se mohou jak v souvislosti s trváním, zejména pak u lidí s nedostatečnou korekcí zraku či s některými zrakovými vadami projevovat řadou zrakových obtíží jako pálení očí, zarudlé oči,slzení, což jsou velmi časté příznaky zrakové únavy. Velká zraková únava se projevuje dvojitým viděním, trvalejšími bolestmi hlavy, bolestivými spasmy svaly v obličeji, zánětem spojivek.

Místo se zobrazovací jednotkou je vymezená část prostoru, v němž jsou umístěna zařízení spojená s provozem zobrazovací jednotky. Zahrnují kromě zobrazovací jednotky zpravidla klávesnici, počítačovou jednotku a další volitelné příslušenství jako je tiskárna, modem, dále pak telefon, fax, telefonní záznamové zařízení a pod. Pracovní místo zahrnuje také nezbytný nábytek potřebný k provádění pracovní činnosti (stůl, sedadlo a další nábytkové doplňky) a pracovní prostředí.

[2]

Reference

  1. MUDr. Eva Hanáková
  2. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Zobrazovací jednotky - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Display devices Displays (e) Moniteur