Diverzita

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Vyjádření některé funkce číslem nezávislosti a různými prostředky.[1]
  2. Přítomnost dvou nebo více redundantních systémů nebo komponent, jež mají vykonávat určitou funkci, kde tyto navzájem odlišné systémy nebo komponenty mají odlišné znaky, aby se tak snížila možnost CCF, včetně CMF.[2]
  3. Diverzita (rozmanitost) je základní vlastností systémů, vyjadřující rozrůzněnost jejich prvků (elementů). Zároveň je často vnímána jako míra stability systému, protože uniformní systém v případě krize většinou kolabuje celý, kdežto v systému diverzním prochází krizí jednotlivé jeho části, ale celek zůstává funkční.

V předmětné oblasti výkladu se jedná o rozmanitost použití různých způsobů plnění požadované funkce. Rozmanitost může dosažena různými fyzikálními metodami nebo různými konstrukčními přístupy.[3]

POZNÁMKA

Příklady takových znaků jsou: odlišné provozní podmínky, odlišný princip činnosti nebo odlišné projektové týmy (čímž se docílí funkční diverzity) a rozdílné rozměry zařízení, odlišní výrobci a typy zařízení, jež využívají odlišných fyzikálních metod (čímž se docílí fyzikální diverzity).

Reference

  1. CEOC
  2. Slovníček pojmů z oboru lidského činitele
  3. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Diverzita - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Diversity Vielfalt Diversité