Domino efekt

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Užší význam při analýze a hodnocení rizik: Jev, kdy ztráta soudržnosti obálky jednoho zařízení (loss of containment) vede ke ztrátě soudržnosti obálky jiných zařízení. [1]
  2. Proces ve kterém nehoda u jedné instalace nebo zařízení nebo předmětu vede ke vzniku následných nehod u sousední instalace nebo zařízení nebo předmětu, čímž je vyvoláno stupňování nehody.
  3. Domino efektem se v analýze rizika rozumí možná eskalace událostí, kdy událost u jednoho objektu / zařízení může být příčinou události u jiného objektu / zařízení, a tím může dojít ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku závažné havárie a ke zvýšení jejích následků v důsledku umístění podniků nebo skupiny podniků a jejich nebezpečných látek (např. ztráta obsahu jednoho zařízení vede ke ztrátě obsahu jiného zařízení a tím k rozšíření havárie). [2]

Reference

  1. VÚBP - OPPZH
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Domino efekt - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Domino Effect Dominoeffekt Effet domino