Dvoufázový výtok

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Výtok, kde je vedle sebe přítomna kapalná i plynná fáze. [1]
  2. Výtok materiálu, který se skládá ze směsi kapaliny a plynu, kdy plynná (parní) fáze vzniká v důsledku vypařování přehřáté kapaliny během výtoku. Vypařování je způsobeno náhlým poklesem tlaku při výtoku z otvoru nebo potrubí. Nastává např. při úniku zkapalněného plynu za podmínek blízkých rovnovážnému stavu nasycený plyn – kapalina nebo při úniku zkapalněného plynu z „dlouhého“ potrubí. Může k němu dojít i při manipulaci s přehřátými kapalinami. Buď dojde k přerušení potrubí dopravující látku v daném stavu a s poklesem tlaku pak dojde k varu kapalné látky již v potrubí a uniká směs kapaliny a páry, nebo dojde k porušení těsnosti nádoby nad úrovní hladiny a s poklesem tlaku v nádobě kapalná látka začíná vřít a začne se vytvářet pěna, která pak z otvoru uniká (šampusový efekt). [2]

Reference

  1. VÚBP - OPPZH
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Dvoufázový výtok - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Two Phase Outflow Zweiphasiger Ausfluß Décharge diphasée