Dynamický stereotyp

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Dynamický stereotyp - rozumí se jím vypracovaný soubor podmíněných reflexů.

Jestliže působíme na člověka opakovaně sérií podnětů ve stejném sledu, pak se v mozkové kůře zafixuje reakce, kterou nazýváme dynamický stereotyp (např. pracovní pohyby, sportovní úkony atp.). Stereotyp (navyklý způsob reagování) na jedné straně umožňuje vykonávat opakované činnosti efektivně, na druhé straně ovšem zhoršuje výkon při nutné změně činností (např. změna obsluhovaného stroje, jiné rozmístění ovládačů atp.). .[1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Dynamický stereotyp - (Diskuse k heslu)