ESENER

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) je rozsáhlý průzkum, který zjišťuje, jak jsou řízena rizika BOZP na evropských pracovištích.

Tisíce podniků a organizací v celé Evropě jsou požádány o poskytnutí odpovědí na dotazník, který se zaměřuje na:

  • všeobecná rizika BOZP a jejich řízení,
  • psychosociální rizika, jako je stres, šikana a obtěžování,
  • podněty a překážky při řízení BOZP,
  • účast zaměstnanců na postupech v rámci BOZP.

Výsledky vyplývající z těchto dotazníků doplňují sekundární analýzy zahrnující řadu hloubkových studií, které se zaměřují na konkrétní témata. V těchto studiích se uplatňují metodiky kvantitativního i kvalitativního výzkumu s cílem lépe porozumět hlavním zjištěním průzkumu.


ESENER-2 (2014)

Terénní práce pro druhý průzkum ESENER proběhly v létě a na podzim roku 2014. Průzkum poskytuje velmi cenný aktuální obrázek o řízení rizik na pracovištích, zejména nových a vznikajících rizik, v celé Evropě.

Zaměření na nová a vznikající rizika znamená, že odpovědi osvětlují nedostatečně prozkoumané a stále důležitější oblasti BOZP, jako jsou psychosociální rizika, které vzbuzují na evropských pracovištích čím dál větší obavy.

Průzkum realizovaný v roce 2014 je ještě podrobnější a obsáhlejší než první průzkum. Velikost vzorků byla zdvojnásobena a ve třech zemích byly vnitrostátní vzorky dále navýšeny. Průzkum ESENER-2 poprvé zahrnuje mikropodniky s 5 až 10 zaměstnanci a zemědělské podniky. K 31 zemím zařazeným do průzkumu v roce 2009 přibylo pět nových – Albánie, Island, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko.

Průzkum se věnuje mimo jiné těmto tématům:

  • muskuloskeletální poruchy
  • organizace řízení BOZP
  • přístupy k účasti zaměstnanců na BOZP

Průzkum ESENER poskytuje velmi potřebné údaje tvůrcům politik a výzkumným pracovníkům na úrovni jednotlivých států i EU. Žádný jiný zdroj informací na úrovni EU o řízení BOZP v podnicích neexistuje. Klíčovou úlohou průzkumu ESENER je pomoci agentuře EU-OSHA při poskytování informací srovnatelných mezi jednotlivými státy, které mohou přispět k tvorbě politik v oblasti BOZP.

Interaktivní přehled průzkumu umožňuje zobrazit a sdílet data z průzkumu ESENER [1].


ESENER-1 (2009)

První průzkum ESENER, který se uskutečnil v roce 2009, zahrnoval téměř 36 000 rozhovorů s vedoucími pracovníky a zástupci zaměstnanců pro BOZP. Zahrnoval všechny členské státy EU, jakož i Turecko, Norsko a Švýcarsko, celkem tedy 31 zemí. Respondenti pracovali v organizacích soukromého či veřejného sektoru s10 či více zaměstnanci.

Interaktivní přehled průzkumu umožňuje zobrazit a sdílet data z průzkumu ESENER [2].

[1]

Reference


ESENER - (Diskuse k heslu)