Elektrický spotřebič

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Elektrický spotřebič je kompletní zařízení, využívající elektrickou energii. Toto zařízení se často skládá z více součástek a je kombinací různých druhů přeměn energií. [1]

Rozdělení elektrických spotřebičů dle užívání: A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích,...) C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kavárny,...) E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

[2]

Parametry bezpečnosti (bezpečnostní předpisy) u elektrických zařízení jsou určeny k zabránění úrazům elektrickým proudem. Proto výrobci el. spotřebičů (ale i dovozci) jsou povinni před uvedením výrobku na trh provádět základní zkoušky (dle ČSN 34 5610, ČSN 34 5611, …) a rovněž získat osvědčení autorizované zkušebny EZÚ Praha (Elektrotechnický zkušební ústav).[3]

Reference


Elektrický spotřebič - (Diskuse k heslu)