Umístění nebezpečné látky

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo zařízení, nebo která se může nahromadit v objektu nebo zařízení při vzniku závažné havárie. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Pojem Umístění nebezpečné látky má v angličtině více významů.


Umístění nebezpečné látky - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Accomodation of dangerous substance Endroit ď une substance dangereuse