Epidemiologie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jedná se o vědní obor zabývající se studiem rozložení zdraví a nemoci v populaci a faktory, které zdraví a nemocnost obyvatel ovlivňují. Je považována za základ metodologie výzkumu ve zdravotnictví a úzce souvisí s medicínou založenou na důkazech (evidence based medicine, EBM). Pomáhá rozpoznat rizikové faktory pro vznik chorob a určuje optimální postup jejich léčby.[1]

Obor epidemiologie se dělí na:

  1. obecná epidemiologie – poskytuje teoretické základy, např. pro epidemiologickou metodu práce;
  2. speciální epidemiologie – studuje problematiku konkrétních onemocnění a navrhuje konkrétní preventivní či represivní opatření;
  3. epidemiologie prostředí – zabývá se zajišťováním prevence zdravotních rizik pro obyvatelstvo ve vztahu ke kvalitě prostředí;
  4. klinická epidemiologie – zabývá se klinickou aplikací epidemiologických poznatků a posuzováním výstupů klinických testů.[2]

Další dělení může zahrnovat epidemiologii infekčních či naopak neinfekčních onemocnění.

Reference

  1. 1. BENCKO, Vladimír ...[et al.]. Epidemiologie: výukové texty pro studenty 1. LFUK Praha. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.
  2. Epidemiologie. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia, poslední revize 2010-03-20 [cit. 2023-10-30]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Epidemiologie.


Epidemiologie - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Epidemiology Epidemiologie Épidemiologie